มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบทุนการศึกษา 64 ทุนแก่เยาวชนเชียงใหม่

  
    มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา พระราชทานศึกษาสงเคราะห์ประจำปี 2558 แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 64 ทุน
นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2558 จำนวน 64 ทุน ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนที่บิดามารดาเสียชีวิต เนื่องจากประสบสาธารณะภัย และได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 63 คน และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช. ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการโอนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนทุกรายเรียบร้อยแล้ว
 
28 ธันวาคม 2558 , 22:28 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่