ชาวเชียงใหม่ระดมความช่วยเหลือครู-นักเรียนที่อาคารเรียนถูกไฟไหม้

  
    ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนขุนแม่หยอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่อาคารเรียนและบ้านพักครูถูกไฟไหม้
จากที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 27 ธันวาคม ผ่านมา จนอาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง พร้อมทั้ง บ้านพักครูอีก 2 หลัง โดยโรงเรียนดังกล่าวมีครูและนักเรียน 120 คน ซึ่งมีความต้องการเร่งด่วน คือ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่ม และอาสาสมัครอ็อฟโร๊ดภาคเอกชน ได้นำขบวนธารน้ำใจ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค โดยเฉพาะน้ำดื่มขวด ประมาณ 120 โหล วัสดุอุปกรณ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน เดินทางเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเป็นขบวนแรก ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่คณะครูและนักเรียน
นายทศพล กล่าวว่า อาคารที่ถูกไฟไหม้เป็นอาคารหลักของโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องธุรการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการกีฬา และเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม. 2 และ ม. 3 โดยเพลิงไหม้อาคารเสียหายทั้งหลัง และลุกลามไปยังบ้านพักครูที่อยู่ด้านหลังเสียหายอีก 2 หลัง รวมถึงระบบน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายทั้งหมด
การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อำเภอแม่แจ่มได้จัดงบประมาณ จากโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปี 2559 ของอำเภอแม่แจ่ม เพื่อจัดซื้อท่อน้ำประปา สายไฟฟ้า พร้อมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดกำลัง อส. อำเภอแม่แจ่มไปดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนให้สามารถใช้การได้
 
28 ธันวาคม 2558 , 22:30 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่