จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ VDO Conference

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559”
ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงปีใหม่ ระหว่าง 29 ธค. 58 - 4 มค. 59 ซึ่งจะเป็นการบูรณาการทำงานแบบ 3 ประสาน คือ ตำรวจ กรมการปกครอง และ ทหาร
ภายหลังเสร็จสิ้นการรับมอบนโยบาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่เรื่องของถนน มีการคืนพื้นผิวจราจรมาตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เน้นถนนต้องปลอดภัย มีป้ายบอกทาง ป้ายเตือน ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ให้รับรู้เรื่องของการจัดระบบจราจร มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่กว่า 2500 จุด ใช้กำลังพลทั้งหมดกว่า 55,000 คน เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
สำหรับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายสะท้อนแสงและเพิ่มแสงสว่าง รวมถึงการวางกรวย เพื่อป้องกันการแซงในที่คับขัน โดยมีการวางกำลังเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
 
29 ธันวาคม 2558 , 22:08 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่