จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผบ.มทบ.33 พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ เวทีกลางภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนได้นำเสนอผลงาน และเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ และเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่
โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จำนวน 27 หน่วยงาน และ 25 อำเภอ ซึ่งทุกหน่วยงานจัดนิทรรศการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ในปี 2559 โดยให้ 25 อำเภอจัดนิทรรศการโดยการจัดร้านให้สอดคล้องกับรูปแบบ 4 ด้าน ได้แก่ โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปดีเด่นของแต่ละอำเภอและการเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของอำเภอนั้น ๆ
 
30 ธันวาคม 2558 , 23:15 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่