ร้านค้าส่งผ้าย่านตลาดวโรรสนำผ้าออกมาวางขายลดราคา หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เชียงใหม่ บางรายขาดทุนหลายล้านบาท

  
     จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา ส่งผลให้ร้านค้าผ้าย่านตลาดวโรรสซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งผ้ารายใหญ่ในภาคเหนือหลายร้านต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ร้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชั้นเดียวไม่สามารถนำผ้าหนีน้ำได้ทัน บางส่วนเน่าเสีย และบางส่วนนั้นเจ้าของได้นำออกเลหลังขายให้ประชาชนในราคาถูกแบบยอมขาดทุน มีประชาชนให้ความสนใจแย่งซื้อผ้าจำนวนมาก จนแน่นขนัดร้าน โดยหลายคนทราบข่าวปากต่อปาก เจ้าของร้านค้าผ้าต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ต้องขาดทุนอย่างมาก หลายล้านบาท การปิดร้านทำให้ขาดเงินหมุนเวียน จำเป็นต้องนำผ้าออกวางจำหน่ายในราคาขาดทุนเพื่ออย่างน้อยให้มีเงินหมุนเวียน ซึ่งผ้าบางอย่างสามารถส่งเคลมประกันได้ แต่ผ้าบางอย่างเป็นชนิดที่ซื้อแบบขายขาด และบางอย่างเป็นผ้าที่สั่งตรงจากต่างประเทศ อุทกภัยที่ผ่านมาทำให้เสียหายอย่างหนัก การขายลดราคานั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องทิ้งผ้าโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปซักตากก่อนที่จะนำไปตัดเย็บก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่