จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างเข้มงวด ในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เชียงใหม่เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมในโอกาสครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่

  
     นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะมีอายุครบ 720 ปี ในวันที่ 12 เมษายน 2559 องค์การยูเนสโก้จะได้ประกาศขึ้นทะเบียนเบื้องต้น ให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก จึงเน้นการสร้างบรรยากาศให้เชียงใหม่เป็นนคร ที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม (Chiang mai : the most Slpendid city of Culture) มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ มีเสน่ห์ มีวิถีชีวิต การแต่งกายที่งดงาม ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยม ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงมุ่งเน้นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2559 โดยจะประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง ห้ามการแต่งกายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เล่นน้ำสงกรานต์ โดยเฉพาะคนต่างชาติที่ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมที่ถูกต้องของเชียงใหม่ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ รวมถึง การตั้งเวทีการแสดงต่างๆ ที่มีความไม่เหมาะสม ลุกล้ำพื้นที่ กีดขวางจราจร เปิดเกินเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และสง่างามของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปีของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประชุมสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับ การจัดงานสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และการขอใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อการพาณิชย์ ขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง โดยผู้ประกอบการ ได้ขอให้ภาครัฐจัดพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น การระบุจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้อย่างชัดเจน ในกรณี การจัดจำหน่ายสินค้าร่วมกับจังหวัด ควรมีการส่งเสริมตราสัญลักษณ์ในสินค้าOTOP เพื่อเป็นสินค้าที่ระลึก เช่น เสื้อ (ผ้าพื้นเมือง/ยืด) วัตถุมงคล ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ และประชุมมีการหารือเตรียมแนวจัดกิจกรรม kick off 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ให้ยิ่งใหญ่และต่อเนื่อง เช่น การจัดมุม 720 ปี ในกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ได้ เข้ามาร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสนำสินค้าที่ได้ผลิตขึ้นมาประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางเพื่อนำเสนอการในครั้งต่อไป.//
 
19 มีนาคม 2559 , 18:06 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา