เดิน-วิ่งปลุกพลังกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม

  
    สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ปลุกพลังสร้างกำลังใจกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างกำลังใจและส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพร้อมปล่อยตัวนักกีฬาเดิน-วิ่ง ทั้งกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรมและกลุ่มคนปกติที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มดาวน์ซินโดรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ประกอบด้วยครอบครัวกลุ่มดาวน์ซินโดรมทั่วประเทศจำนวน 500 คน หรือ 250 ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการเฉพาะกิจ กลุ่มอาสาสมัคร และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม โดยได้แบ่งการทำกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มเด็กดาวน์วิ่งมาราธอน กลุ่มเด็กดาวน์เดินมาราธอน และกลุ่มผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป โดยใช้เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ ระยะทาง 2 พันเมตร
ทั้งนี้ วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพและความสำเร็จของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมทั่วโลก ที่สำคัญคือต้องการให้สังคมได้รับทราบเกี่ยวกับภาวะกลุ่มดาวน์ซินโดรม ซึ่งในประเทศไทยพบทารกแรกเกิดที่มีกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ 1 พันคนต่อปี หรือประมาณ 3 คนต่อวัน ภาพ / ข่าว / สุพัฒน์ เลาห์กมล / NBT CHIANGMAI
 
20 มีนาคม 2559 , 20:27 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา