กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ กองทัพอากาศ จัดเตรียมเครื่องบินอัลฟาเจ็ตขึ้นยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ สกัดพายุลูกเห็บ

  
    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ กองทัพอากาศ จัดเตรียมเครื่องบินอัลฟาเจ็ตขึ้นยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ สกัดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เสกสัณน์ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ กรมยุทธการทหารอากาศ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปฏิบัติการขึ้นยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ เพื่อสกัดกั้นการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งยับยั้งบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดเตรียมเครื่องบินอัลฟาเจ็ต เป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะในการบินด้วยความเร็วสูงถึงจุดหมายได้ทันเวลา มาประจำการที่กองบิน 41 เชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์เข้าไปยังกลุ่มเมฆ เพื่อเร่งให้เมฆก่อตัว และกลั่นเป็นฝน ก่อนที่จะไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุลูกเห็บ
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในปีนี้ ก่อนการขึ้นบินจะมีการประเมินผลด้วยระบบเรดาร์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมประยุกต์ไตตัน ซึ่งถือเป็นระบบใหม่ที่มีคุณภาพและความแม่นยำในการตรวจวัดสูงที่สุดในประเทศไทย ที่ติดตั้งไว้เป็นแห่งแรกที่สถานีตรวจอากาศอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบนี้สามารถที่จะเห็นผลึกน้ำแข็งภายในเมฆได้ ต่างจากระบบเดิมที่มักจะแยกน้ำกับผลึกน้ำแข็งไม่ออก สามารถวิเคราะห์เป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ทำให้มั่นใจว่า จะช่วยลดผลกระทบจากความรุนแรงของพายุลูกเห็บครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดทางภาคเหนือ เสียงนายสุรสีห์ กิติตมณฑล : รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บในครั้งนี้ กองทัพอากาศจัดเตรียมพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 500 นัด บินปฏิบัติการระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 20 พ.ค. 59 บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในรัศมีการตรวจวัดของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย 240 กิโลเมตร โดยเครื่องเรดาร์จะทำการตรวจวัดกลุ่มฝนทุก ๆ 6 นาที และโปรแกรมประยุกต์ไตตัน ติดตามกลุ่มฝนไปพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
 
24 มีนาคม 2559 , 19:22 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย