ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความถี่ในการตรวจการณ์ สุ่มตรวจบุคคล และสัมภาระ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ ภายหลังเหตุระเบิดที่ท่าอากาศยานานาชาติซาเวนเทม ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

  
     นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่ท่าอากาศยานานาชาติซาเวนเทม ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้มงวดในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับ 3 อยู่แล้ว และได้เพิ่มความเข้มข้นในการเพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยาน มีการตั้งจุดตรวจยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจประจำศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัย สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันยังได้ประสานข้อมูลด้านการข่าวกับ มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กองบิน 41 และสำนักข่าวกรองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 720 ปี คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้พยายามสร้างความเข้าใจกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในความไม่สะดวกต่างๆ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล หากพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ มีสิ่งของต้องสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณสนามบินทันที หรือแจ้งศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2111 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ . //
 
24 มีนาคม 2559 , 20:46 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา