คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เตรียมจัดงานสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพและเฉลิมฉลอง 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ให้มีความยิ่งใหญ่ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

  
     พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เป็นวันครบรอบ 720 เมืองเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดฉลองสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มานาน และมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสักการบูชาเป็นจำนวนมาก คณะสงฆ์จัดหวัดเชียงใหม่ และกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพจึงกำหนดจัดงานรำลึก เฉลิมฉลอง สมโภช และเผยแพร่ความรู้ ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่ที่มีอายุยาวนานถึง 720 ปี ในงานจะมีพิธีกรรมทางศาสนา การจัดอบรมสมโภชยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณของบูรพมหากษัตริย์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทาน พิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นมหากุศลแก่บรรพชน การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง 720 ปี การแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดขบวนฟ้อนขึ้นทางบันไดนาคและรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายชุดพื้นเมือง พูดคำเมือง และในโอกาสที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และสร้างพระราชานุสาวรีย์พระยามังราย ประดิษฐานไว้ชั้นบนอาคาร และตั้งชื่อ “อาคารสมโภช 720 ปีนครเชียงใหม่” คณะกรรมการฯ เห็นควรกราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดอาคาร และเปิดงาน ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 นอกจากนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารยังจะจัดงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดย วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เป็นวันครบรอบ 81 ปี แห่งการสร้างถนนศรีวิชัยขึ้นดอยสุเทพ และพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชชโย ได้นั่งรถขึ้นไปเป็นคันแรกเมื่อปี 2478 ซึ่งจะมีการจัดรถโบราณเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย พร้อมขบวนแห่ต้นเงินทอดผ้าป่าเพื่อครูบาศรีวิชัย และนำเงินนั้นกลับไปพัฒนาวัดและ 15 ชุมชนของตำบลสุเทพ การจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ “เตียวขึ้นดอย” ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะจัดการแสดงทางวัฒนธรรมสมโภช โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม จะพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานถวายพระบรมธาตุเจ้า เพื่ออบรมสมโภชและประกอบพิธีอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่เช่นทุกปีอีกด้วย.//
 
24 มีนาคม 2559 , 20:48 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา