รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมลพิษหมอกควัน

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมลพิษหมอกควัน ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมลพิษหมอกควัน ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เข้าร่วมการรับฟังแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือ โดยมีนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน จากการรายงาน พบว่า ในระยะนี้มีความเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ฝนตก เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ไม่เพียงพอต่อการทำฝนหลวง ซึ่งปริมาณความชื้นที่เหมาะแก่การทำฝนหลวง เมื่อทำแล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกคือ ต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ 60% ประกอบกับขณะนี้มีหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านและจุดความร้อน หรือ Hotspot ในประเทศเพื่อนบ้านยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2559 จะมีพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลมีความห่วงใย เรื่องปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าหมอกควัน กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน จากการรับฟังรายงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ทำให้ทราบว่า ระยะต่อจากนี้ไปจะมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้น ฝนจะเริ่มโปรยลงมาในหลายพื้นที่ ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังของทุกภาคส่วนที่ผ่านมา ส่งผลให้จุดความร้อน หรือจุด Hotspot ลดลง ในด้านการป้องปรามของเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไป
ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นเครื่องบินเพื่อบินสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อปล่อยสารฝนหลวงยูเรีย ช่วยดูดซับฝุ่นควัน เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ เพิ่มปริมาณเมฆให้ดูดซับฝุ่นควันเข้าไปในเมฆและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
 
27 มีนาคม 2559 , 18:07 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย