ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2559

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “ศักยภาพเชียงใหม่ : Hub ทางธุรกิจและการเงินของ GMS”
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ดร.วิไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเป็น Hub ทางธุรกิจและการเงินในอนาคตของกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจไทย โอกาสและความท้ายของภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการสัมมนา
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS มีความหมายต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดและประสบการณ์ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ
สำหรับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และยังต้องเผชิญกับหลายความท้าทาย การส่งออกสินค้าซึ่งเคยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญยังคงซบเซา มูลค่าการส่งออกสินค้ายังหดตัวสูงและมีแนวโน้มฟืนตัวช้าจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก และปัญหาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย การส่งออกสินค้าที่หดตัวทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ระมัดระวังที่จะลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนอยู่ในระดับต่ำ
 
28 มีนาคม 2559 , 19:07 น. , อ่าน 1150  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย