อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กว่า 1,400 คน ร่วมกิจกรรม “มหกรรมรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนทุกชุมชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพดี

  
     วันที่ 28 มี.ค.59 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดการจัดกิจกรรม “มหกรรมรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพ” นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือแกนนำสุขภาพในชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กว่า 1 พัน 4 ร้อยคน เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีทั้งการรวมกลุ่มออกกำลังกายแบบแอโรบิค การออกกำลังกายแบบประยุกต์ เช่นการฟ้อนเจิง รำวงย้อนยุค ฟ้อนเล็บ ลีลาศ และการออกกำลังกายด้วยกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการบรรยายให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนสามารถนำไป ถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ รวมถึงเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยต่าง ๆ ซึ่งการออกกำลังกาย จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ.
 
29 มีนาคม 2559 , 06:32 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา