จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้จัดประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในทุก ๆ ด้าน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายและเล่นน้ำอย่างสุภาพ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณรอบคูเมือง งดการเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเจ้าภาพที่ดี มุ่งเน้นการสาดน้ำสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ส่งเสริมวัฒนธรรมแบบล้านนา รวมทั้ง ให้เน้นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนจนเกิดความเสียหายและเกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านพลตำรวจตรีมนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 16.30 น. ถึง 19.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ การปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม และสร้างวินัยจราจร โดยเน้นบริเวณคูเมืองและจุดต่อเนื่อง ถนนห้วยแก้ว หอประชุมนานาชาติ ในการนี้ กองบิน 41 จะดำเนินการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้การจราจรผ่านเข้าออกในบริเวณเส้นทางของกองบิน 41 ได้โดยไม่ต้องมีบัตรผ่าน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. อีกทางหนึ่งด้วย
 
29 มีนาคม 2559 , 20:47 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย