ผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไม่โกง บริการโปร่งใส พร้อมแจ้งเตือนให้ระวังบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิเรียกเก็บเงินค่าไฟ

  
     นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก PEA ไม่โกง ในพิธีเปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ PEA เชียงใหม่ 2 โดยเปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดทำ โครงการ การไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างระบบคุณธรรม นำบริการที่ดีสู่ประชาชน โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ในเขตพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัด ทั่วประเทศดำเนินการและประกาศเป็นการไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน จึงได้รับประกาศให้เป็นการไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม อีกแห่งหนึ่งของประเทศ นายธีรพงษ์ ยังได้ย้ำเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แต่งกายคล้ายพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากผู้ที่ค้างชำระ และขู่จะงดจ่ายไฟหากไม่ชำระภายในกำหนด ซึ่งมิจฉาชีพจะแจ้งจำนวนเงินค่าไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องทำให้ผู้ใช้ไฟบางคนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายให้พนักงานออกเรียกเงินเก็บค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง เนื่องจาก PEA ได้ว่าจ้างให้เอกชนเข้ามาดำเนินการจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อออกใบแจ้งเตือนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด.//
 
30 มีนาคม 2559 , 13:21 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา