ชลประทานเชียงใหม่ แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับผู้ปล่อยน้ำเสียลงในคลองชลประทาน เนื่องจากทำให้สิ้นเปลืองน้ำเพื่อไล่น้ำเสียออกไป ขณะนี้ได้เตรียมน้ำในคูเมืองเชียงใหม่เพื่อให้พร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์แล้ว

  
    นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ชลประทานเชียงใหม่ได้นำน้ำเข้าสู่คูเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามมติที่ประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างชลประทานเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยให้ใช้น้ำในรอบเวรของอำเภอเมืองเท่านั้น ซึ่งรอบแรกได้เติมน้ำในคูเมืองเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พร้อมกับตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขณะเดียวกันเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ขุดรื้อสาหร่ายในบางจุด และเมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้ปล่อยน้ำเข้าคูเมืองรอบ 2 เพิ่มอีก 5 หมื่นลูกบาศก์เมตร จากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่ามีการทิ้งน้ำเสียลงไปในคลองชลประทานบริเวณหน้าโรงแรมไอบิซ เป็นพื้นที่ทางน้ำทิ้งที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลช้างเผือกจึงจำเป็นต้องนำน้ำในรอบเวรไปเจือจางน้ำเสียออกไปก่อนทำให้สิ้นเปลืองน้ำ และส่งผลกระทบต่อการผลิตประปาของประปาอุโมงค์ สำหรับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติชลประทานจึงให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันและมีหนังสือถึงเทศบาลตำบลช้างเผือกให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ขณะนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีน้ำเต็มทุกบล็อก สภาพน้ำโดยรวมดีขึ้นกว่าครั้งก่อนมาก ซึ่งการปล่อยน้ำเข้าคูเมืองเชียงใหม่อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำ ที่ชลประทานเชียงใหม่ได้สำรองไว้เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรทุกปี ซึ่งไม่กระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด.//
 
30 มีนาคม 2559 , 13:24 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา