ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สั่งให้ชะลอโครงการขยายเขตไฟฟ้าแก่ราษฎรบ้านแม่หลุย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียงถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหา ตัดต้นไม่ตามแนวเส้นทางอุทยานแห่งชาติแม่เงา โดยไม่ได้รับอนุญาต

  
    วันนี้(30 มี.ค.59) ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการตัดต้นไม้ตามแนวเส้นทางระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่เงา ถึงบ้านแม่หลุย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และได้ยึดไม้ที่ตัดแล้ว 200 กว่าท่อนมาเก็บไว้ที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา พร้อมทั้งได้แจ้งข้อหา ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง นั้น ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คฟม.) บ้านแม่หลุย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 140 หลังคาเรือน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง ยืนยันว่าได้ประสานงานเบื้องต้นกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมีหนังสือขออนุญาตปักเสากับกรมทางหลวงชนบทไปแล้ว จึงเข้าไปปักเสา ประกอบหัวเสา และติดตั้งชุดยึดโยงระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือการพาดสาย ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุญาตตัดลิดรอนต้นไม้จากหน่วยงานกรมป่าไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สั่งการให้ ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมได้กำชับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียงให้ความร่วมมือและให้ข้อเท็จจริงกับตำรวจในการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ และให้ชะลอการก่อสร้างระบบจำหน่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่(คฟม.) บ้านแม่หลุย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนออกไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน.// อธิชัย ต้นกันยา / สวท.เชียงใหม่ / 30 มี.ค.59
 
30 มีนาคม 2559 , 13:26 น. , อ่าน 1262  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา