มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จับมือภาครัฐ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย

  
    มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จับมือภาครัฐ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ในโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ”
ที่โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.อ.เกษมสุข ตาคำ รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 33 พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.วลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ" มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ” รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในพื้นที่ชุมชนของ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และพิษณุโลก โดยมุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนในชุมชนให้รู้จักรับผิดชอบและสามารถสร้างมาตรการที่ชุมชนยอมรับร่วมกัน อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความสมัครใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการสำคัญ โดยจะมีการเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจบูรณาการกว่า 50 จุด เพิ่มจุดตรวจภาคประชาชนอีก 2,066 จุด ตั้งจุดตรวจในหมู่บ้านตนเอง ด้านของถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ก่อนวันที่ 11 เม.ย. 59 จะต้องดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรให้แล้วเสร็จและคืนผิวการจราจรให้ผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งป้ายจุดเสี่ยงต้องให้แล้วเสร็จเช่นเดียวกัน ทางด้านมาตรการบังคับใช้กฎหมายจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้านสาธารณสุข มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ อย่างเต็มที่
ด้านนางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ" มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าจัดโครงการ กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดื่มอย่างรับผิดชอบ
 
30 มีนาคม 2559 , 19:43 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย