ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตร

  
    ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
เนื่องในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 จัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 5 ราย คือ นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน, นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง, นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง, นายธาตรี วีรเดชะ นิติกรชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และนายเกรียงไกร ปู่ยี่ ครู ระดับชำนาญการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าด้วยความตั้งใจ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2558 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 ราย ได้แก่ พันตำรวจเอกวรพงศ์ คำลือ ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5, พันตำรวจเอกภาณุวัฒน์ บัวชาติ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, พันตำรวรจโทผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยข้าราชการทั้ง 4 ราย จะเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการคนอื่นต่อไป
 
31 มีนาคม 2559 , 22:17 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย