รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์สินค้ากระเทียม

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการรองรับเพื่อให้กระเทียมจำหน่ายได้ราคาดี ซึ่งเกษตรกรพอใจการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมฤดูกาลผลิตนี้
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สินค้ากระเทียม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในปี 2559 ได้อนุมัติวงเงิน 3 ล้าน 2 แสนบาท จากโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน ให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือผู้ปลูกกระเทียม ปีการผลิต 2558/59 โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่กู้เงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อใช้ในการชะลอการจำหน่ายผลผลิต ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมายเกษตรกร 3 พันราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 7 หมื่นบาท ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือน ระยะเวลาโครงการมีนาคม ถึงกันยายน 2559
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการอื่น ๆ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการกำกับดูแลโดยประสานกรมศุลกากร ให้เพิ่มความเข้มงวดในการให้ผู้นำเข้ากระเทียมสำแดงราคานำเข้า และกวดขันการลักลอบนำเข้า ในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดและได้กำหนดให้กระเทียมเป็นสินค้าควบคุม โดยให้มีการควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 400 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องมีการขออนุญาตขนย้าย และแจ้งปริมาณ จัดทำบัญชีคุมให้สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการตลาด โดยส่งเสริมการแปรรูปตามศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดแหล่งผลิตกับตลาดรองรับปลายทาง
ทางด้านตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม ต่างแสดงความรู้สึกพอใจในการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงพาณิชย์ที่บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราคากระเทียมได้ทันในฤดูกาลผลิตนี้ ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับให้ทางสภาเกษตรกรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกร และเป็นผู้ประสานความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด
 
31 มีนาคม 2559 , 22:19 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย