จังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสาธิตการป้องกันและระงับอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติการกู้ภัย รถยนต์กู้ภัย รถยนต์พยาบาล เตรียมรับสถานการณ์อุบัติภัยจราจรทางบก ทางน้ำ และอุบัติภัยหมู่ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณรอบคูเมือง การฝึกอบรม ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการและมีการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งสถานการณ์สมมุติแรก คือ การปฏิบัติงานกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจราจรทางบกและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันจนเกิดเพลิงไหม้รถยนต์ที่ติดแก๊ส ทำให้มีผู้บาดเจ็ดที่ติดอยู่ในซากรถและกระเด็นออกมานอกรถ จากนั้นได้มีการสร้างสถานการณ์คนจมน้ำบริเวณคูเมือง สาธิตวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มจากวิธีการโยนห่วงยางให้แก่ผู้ประสบอุบัติภัย และการใช้นักประดาน้ำร่วมค้นหากรณีผู้ประสบอุบัติภัยเกิดการสูญหาย
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การซักซ้อมแผนเตรียมการครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมด 3 จุดประกอบด้วย ศูนย์แจ่งศรีภูมิ ศูนย์หน้าวัดควรคู่ม้า และศูนย์แจ่งกู่เฮือง โดยทุกศูนย์จะมีการเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการกู้ภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่ และทีมแพทย์ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
 
1 เมษายน 2559 , 22:08 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย