กรมศิลปากร เปิดนิทรรศการถาวรห้องวิถีชีวิตแห่งล้านนา ทีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม

  
    สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ เปิดแสดงนิทรรศการถาวรห้องวิถีชีวิตแห่งล้านนา ในรูปแบบมัลติมีเดีย 360 องศา ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา แก่นักท่องเที่ยว
กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร ภายในศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการถาวรห้องวิถีชีวิตแห่งล้านนา ในรูปแบบมัลติมีเดียพาโนรามา 360 องศา ซึ่งใช้เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ 12 เครื่อง ฉายภาพพร้อมกัน พร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง ใช้งบประมาณกว่า 7 ล้านบาท เป็นการนำเสนอเรื่องราวตามตำแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานเวียงกุมกาม ตามสถานที่จริง โดยสมมติผู้เข้าชม อยู่ตรงจุดศูนย์กลางเวียงกุมกาม รับชมการนำเสนอเรื่องราวตามลำดับ ซึ่งจะเป็นการดูแบบหมุนรอบตัว ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของเวียงกุมกาม
สำหรับเวียงกุมกาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก มีอายุเก่าแก่กว่า 730 ปี แต่เดิมเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้น โดยการจัดแสดงนิทรรศการถาวรแบบครบวงจร จะมีการปรับปรุงเชื่อมโยงเพิ่มเติมอีก 4 ห้อง และพร้อมเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบในปลายปี 2559 Cr : ภาพ / ข่าว / สุพัฒน์ เลาห์กมล NBT เชียงใหม่
 
1 เมษายน 2559 , 22:10 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย