ภาคเอกชน มอบหมวกกันน็อก ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    เทสโก้ โลตัส มอบหมวกกันน็อก ร่วมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหมวกกันน็อกจำนวน 200 ใบ จากนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส นำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการ 10 รสขม ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่
โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 119 ครั้ง สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีผู้เสียชีวิต 13 คน สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เช่นเดียวกัน สำหรับผู้บาดเจ็บจำนวน 118 คน สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิต เกิดจากเมาสุรา ยานพาหนะประสบอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มมาตรการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจ และเพิ่มจำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มจุดตรวจบูรณาการภายในหมู่บ้าน 2,066 บ้าน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากสถิติในปีที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่และเสียชีวิตบนถนนภายในหมู่บ้าน
 
1 เมษายน 2559 , 22:12 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย