จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงาน “คืนน้ำใส ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า” เพื่อร่วมฉลอง2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ที่วัดชัยศรีภูมิ์ และบริเวณท่าน้ำแม่ข่า

  
    นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปฏิบัติการ “คืนน้ำใส ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า” เพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดจัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ที่วัดชัยศรีภูมิ์ และบริเวณท่าน้ำแม่ข่า (ช่วงแจ่งศรีภูมิ์ – ถนนรัตนโกสินทร์) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันขับเคลื่อน การแก้ไขฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่ข่าที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมานานของเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ตลอดจนฟื้นฟูวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามของประชาชนเชียงใหม่ ที่มีความผูกพันกับสายน้ำแม่ข่า ให้ฟื้นคืนกับมาภายใน 9 เดือน เนื่องจากคลองแม่ข่า ถือเป็นหนึ่งในของมงคล 9 สิ่งของจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี เน้นการปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานจะมีพิธีจุดเทียนชัย และเทียนนักษัตร มอบประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า การอัญเชิญเครื่องไหว้สาน้ำแม่ข่า ซึ่งแห่มาทางเรือ ที่บริเวณประตูน้ำชัยศรีภูมิ์ การแสดงนิทรรศการแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในการฟื้นฟูน้ำแม่ข่าของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรและชุมชน รวมทั้งการสานเสวนากลุ่มย่อยของกลุ่มพลเมืองจิตอาสารักษ์แม่ข่าร่วมกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมขับเคลื่อนฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่วิหารวัดชัยศรีภูมิ์และบริเวณท่าน้ำแม่ข่า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.//
 
3 เมษายน 2559 , 08:49 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา