สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ ซับเหงื่อให้อาสาสมัครเฝ้าระวังและดับไฟป่าทั้ง 25 อำเภอ เปิดรับบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่ม สิ่งของและอาหารแห้ง ออกไปให้ความช่วยเหลือชุดปฏิบัติการดับไฟ ที่คืนอากาศสดใสให้ชาวเชียงใหม่ได้หายใจ

  
    นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบ และความสำคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งวอร์รูมไฟป่า หรือ ศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า และชุดปฏิบัติการอาสาสมัครดับไฟป่า ทั้ง 25 อำเภอ ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วง “60 วันห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ส่งผลให้จำนวนจุดความร้อน หรือ HOT SPOT ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงจากปีก่อนที่สูงถึง 1,882 จุด ในปีนี้เกิดขึ้นเพียง 600 จุดเท่านั้น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อาสาสมัครเฝ้าระวังดับไฟป่า ถือเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เข้าดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาสูงชัน และยากลำบาก ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งมีความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นจำนวนมาก สวท.เชียงใหม่ จึงเปิดรับบริจาคอาหารแห้ง น้ำดื่มบรรจุขวด และอุปกรณ์สนับสนุนการดับไฟจากแฟนรายการ และชาวเชียงใหม่ ผ่านทางรายการวิทยุ เพื่อแบ่งปันน้ำใจนำไปให้ความช่วยเหลือ ทีมอาสาสมัครดับไฟป่าในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีชาวเชียงใหม่ทยอยนำสิ่งของมาบริจาคที่ สวท.เชียงใหม่เรื่อยๆ โดยในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ไปมอบเป็นรอบแรก ผ่านศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และจะยังเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 ก่อนที่ปิดศูนย์วอร์รูมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 เมษายนที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่อาสาสมัครเฝ้าระวังดับไฟป่า เพื่อคืนอากาศสดใสให้เชียงใหม่ กับ สวท.เชียงใหม่ ได้ทุกวัน เพื่อจำนำไปมอบตามวัตถุประสงค์ต่อไป..
 
3 เมษายน 2559 , 08:51 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา