การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 เชียงใหม่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อสมทบเข้าร่วมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 8.4 ล้าน ซีซี. ทั่วประเทศ

  
     นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ นำพนักงานในสังกัดการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน และครอบครัว จำนวน 450 คน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 8.4 ล้านซีซี.ที่ห้องนพพระบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่สภากาชาดไทยร่วมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)จังหวัดเชียงใหม่โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 8.4 ล้าน ซีซี. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนลำปาง เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต 2,221 คน ให้ได้โลหิต 777,3 50 ซีซี. เพื่อนำไปสมทบกับ PEA สำนักงานใหญ่ และ PEA ทั่วประเทศให้ได้จำนวนโลหิตรวม 8.4 ล้าน ซีซี. เป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
 
5 เมษายน 2559 , 08:35 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา