จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านไทย ความเป็นเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ในอดีต เผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในกิจกรรม ม่วนต๋ามฮีต ปีใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปีนักษัตรเมืองเชียงใหม่

  
     วันนี้(4 เม.ย.59) เวลา 14.30 น. ที่วัดมหาวัน ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "ม่วนต๋ามฮีต ปีใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี นักษัตร เมืองเชียงใหม่" ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 เมษายน 2559 เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ล้านนาอันดีงามและสนับสนุนกิจกรรมสมโภช 720 ปีนักษัตรเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสกขนบธรรมเนียมประเพณีที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน พร้อมทั้งการเล่นสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่สามารถช่วยประหยัดน้ำในสถานการณ์น้ำแล้งได้อีกด้วย รูปแบบกิจกรรมจะเน้นฟื้นฟูความเป็นเชียงใหม่ในอดีตทั้งการพูดภาษาถิ่น หรือ ภาษาคำเมือง การแต่งกายชุดพื้นเมือง และบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่คงเอกลักษณ์อันดีงามแบบพื้นเมือง โดยทางวัดมหาวันและชุมชนโดยรอบ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทั้งวัน ในการสาธิตทำตุงไส้จ้าง ช่อ การทำเครื่องสักการะล้านนา การขัดราชวัตรสานวงเวียน การทำอาหารพื้นเมือง การทำขนมพื้นเมือง กิจกรรมสืบสานศาสนา ประเพณีสรงน้ำพระเจ้า สระเกล้าดำหัวตั๋วเปิ้งง ต๋ามเตียนมงคล ปู่จาข้าวลดเคราะห์ สืบชะตาแบบล้านนา แต่งดอกไม้ค้ำสะหรี กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง กลองปู่จา กลองมองเซิง กลองก้นยาว กลองทิ้งบอม กลองตึ่งนง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ก๋ายลาย และนวดแผนโบราณ โดยกิจกรรม "ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี นักษัตร เมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 12 ถึง 15 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่วัดมหาวัน ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.//
 
5 เมษายน 2559 , 08:36 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา