จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อติดตามสถานการณ์ในรอบสัปดาห์ ยังคงสั่งให้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง คาดว่าช่วงนี้สภาพอากาศปิดจะทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมในพื้นที่ได้

  
     วันที่ 4 เม.ย.59 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หรือ วอร์รูมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ที่ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถือว่าดีขึ้นและเป็นที่น่าพอใจ โดย Hotspot สะสม 60 วัน ปี 2558 เกิดขึ้น 1,882 จุด แต่ในปีนี้มี Hotspot สะสมเพียง 649 จุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผลการดับไฟของชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 3 เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 1,286 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 23,573.03 ไร่ อำเภอที่เข้าดับไฟมากที่สุด คือ อำเภออมก๋อย 157 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 1742.5 ไร่ พื้นที่เสี่ยงต่อการไฟป่าระหว่างวันที่ 4 -10 เมษายน 2559 มี 8 อำเภอ อำเภอแม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง สะเมิง กัลยาณิวัตนา แม่แจ่ม และอมก๋อย จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM10 เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 วัน และได้ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่า ทั้งสิ้น 16 คดี อย่างไรก็ตาม สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์ ในระหว่าง วันที่ 4 - 8 เมษายนนี้ สภาพอากาศจะปิด ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองมากขึ้น จึงเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องการเผาป่าและเผาในที่โล่ง รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดช่วง 60 วันห้ามเผา ในวันที่ 16 เมษายน 2559.//
 
5 เมษายน 2559 , 08:38 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา