เหลืออีกเพียง 4 ปี จะหมดเวลากับอนุสัญญาอ๊อตตาว่าที่ไทยต้องทำลายทุ่นระเบิดให้หมดภายในพื้นที่ แต่สถานการณ์จริงสามารถทำลายไปได้เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากทุ่นระเบิดเฉลี่ยปีละ 100 คน

  
     นางเอมิลี่ เกตุทัต ผู้ประสานงานองค์กรเยซุอีต สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย หนึ่งในคณะทำงานไทยรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิดเปิดเผยว่า ขณะนี้มี 531 หมู่บ้านใน 27 จังหวัดของไทยที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด กล่าวคือมีทุ่นระเบิดฝังอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่บ้านตามแถบชายแดน เนื้อที่ประมาณ 2,256 ตารางกิโลเมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทุ่นระเบิดได้ทำการกู้ทุ่นระเบิดเหล่านี้ไปได้เพียงประมาณร้อยละ 2 ขณะที่อนุสัญญาอ็อตตาว่ากำหนดไว้ว่าไทยต้องทำลายทุ่นระเบิดให้หมดภายใน 10 ปี ขณะนี้เวลาผ่านไป 6 ปีแล้ว เหลืออีก 4 ปีที่ไทยต้องทำลายทุ่นระเบิดที่เหลืออีก 98 เปอร์เซ็นต์ให้หมดไป ซึ่งไม่น่าจะดำเนินการได้ทันตามข้อตกลง ขณะเดียวกันพบว่าอัตราคนเสียชีวิตจากทุ่นระเบิดเพิ่มขึ้นปีละ 100 คนไม่นับรวมทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ข้อมูลพบว่าประเทศกัมพูชามีทุ่นระเบิดอยู่ในพื้นที่มากที่สุด ประชาชนเสียชีวิตเพราะทุ่นระเบิดมากที่สุดด้วย ขณะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 24 อันดับแรกของโลกที่มีทุ่นระเบิดมากที่สุด เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดรวมประมาณ 4 พันคน มากที่สุดที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่เสี่ยงคือหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว โดยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนยากจนไม่มีความรู้ ทั้งนี้หากชาวบ้านเหยียบกับระเบิดให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งนายอำเภอ ติดต่อกับพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่