จังหวัดเชียงใหม่ห่วงสถานการณ์การเผา ภายหลังพ้นช่วง “60 วันห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงไม่ไร้หมอกควัน” สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ สำรวจเกษตรกร และพื้นที่ ที่ต้องการเผา เพื่อจัดระเบียบการเผาทั้งจังหวัด ไม่ให้เกิดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันขึ้นภายหลัง

  
     นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า ผลจากการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้ ในรูปแบบประชารัฐส่งผลให้ปัญหาลดความรุนแรงลง โดยจุดความร้อนจากการเผา หรือ Hotspot ลดลงจากปีที่แล้วถึง 3 เท่า จาก 1882 จุด เมื่อปี 2558 ปีนี้เหลือเพียง 673 จุด และจากการดำเนินมาตรการเข้มข้นทางกฎหมายสามารถจับกุมผู้ฝ่าฝืนประกาศห้ามเผาได้แล้ว 16 ราย ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกินมาตรฐานเพียง 9 วัน โดยค่าสูงสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม อยู่ที่ 192 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่า ในห้วง 60 วันห้ามเผา ที่จะสิ้นสุด ในวันที่ 15 เมษายนนี้ ได้ให้หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ 25 อำเภอจัดชุดลาดตระเวนขนาดเล็ก ทำการลาดตระเวนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดไฟป่ามากที่สุด ขณะเดียวกัน พบว่า มีเกษตรกร จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้เผาพื้นที่เตรียมแปลงเพาะปลูกและคาดว่าจะระดมเผาหลัง วันที่ 15 เมษายน นี้ ทั้งนี้ มาตรการจัดระเบียบการเผาหลังวันประกาศห้ามเผา เป็นหนึ่งในมาตรการที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ทุกอำเภอดำเนินการ เพื่อป้องกันการสะสมของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน โดยจะให้มีการการเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่อง จนกว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายลง.//
 
6 เมษายน 2559 , 07:26 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา