ชาวเชียงใหม่แบ่งปันน้ำใจ มอบน้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น ให้กับทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังและดับไฟป่าในพื้นที่ 25 อำเภอ ในช่วงเฝ้าระวัง “60 ห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน” เพื่อแสดงน้ำใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

  
     วันที่ 5 เมษายน 2559 นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวด อาหารแห้ง เครื่องดื่มชูกำลัง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดับไฟป่า ที่ได้รับบริจาคผ่านทางรายการวิทยุ ทาง สวท.เชียงใหม่ ไปมอบให้กับศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ รอบแรก ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ นางสาวชนิสา เปิดเผยว่า วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบ และความสำคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และเห็นใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังดับไฟป่า ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จึงเปิดรับบริจาค น้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารแห้ง และอุปกรณ์ดับไฟ จากผู้ฟังรายการชาวเชียงใหม่ ผ่านทางรายการวิทยุ ของสวท.เชียงใหม่ เพื่อแบ่งปันน้ำใจนำไปให้ความช่วยเหลือทีมอาสาสมัครดับไฟป่า เพราะบุคคลเหล่านี้ ถือว่า เป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เข้าดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาสูงชัน และยากลำบาก ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลพิษจากหมอกควันปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ จนถึงขณะนี้มีบริษัท ห้างร้าน ส่วนราชการ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ นำน้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มชูกำลัง เกลือแร่ ปลากระป๋อง อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และชุดปฐมพยาบาล มามอบให้เป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าของชาวเชียงใหม่.//
 
6 เมษายน 2559 , 07:30 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา