ชาวเชียงใหม่สนใจขอกู้เงินในโครงการบ้านประชารัฐ แล้วเกือบ 500 ราย วงเงิน 450 ล้านบาท ธอส.สาขาเชียงใหม่ จะดีเดย์ ทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้ รอบแรก ในวันที่ 7 เมษายน นี้

  
     นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เขต 1 สำนักงานเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ ธอส. เริ่มรับคำขอยื่นกู้ใน “โครงการบ้านประชารัฐ” ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีผู้มาติดต่อสอบถาม และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมาก โดยภาพรวมในพื้นที่ 4 จังหวัดที่สำนักงานเขต 1 รับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มีผู้แจ้งความประสงค์ขอทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้ตามเงื่อนไขของ “โครงการบ้านประชารัฐ” แล้ว 1,267 ราย วงเงิน 700 ล้านบาท เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาติดต่อ 482 ราย วงเงิน 450 ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดเชียงไหม่ จะเปิดให้ทำนิติกรรมสัญญากับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ตามโครงการบ้านประชารัฐ รอบแรก ในวันที่ 7 เมษายนนี้ ที่สำนักงาน ธอส.สาขาเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งกรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6 ปีอยู่ที่ 3.16% ต่อปี และผ่อนชำระ 3 ปีแรกเพียงเดือนละ 3,000 บาทเท่านั้น หรือวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6 ปี อยู่ที่ 4% ต่อปี และผ่อนชำระ 3 ปีแรกเพียง เดือนละ 7,200 บาท นอกจากนี้ ธอส. ยังผ่อนปรนสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) ทำให้ลูกค้ามีโอกาสได้วงเงินกู้สูงขึ้น.//
 
6 เมษายน 2559 , 07:33 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา