ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ในเดือนเมษายน หย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทย อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 40 - 44 องศาเซลเซียส เตือนให้ระวังพายุฤดูร้อน และพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนี้

  
     นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ลักษณะอากาศทั่วไปในช่วงนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในบางช่วง ประกอบกับจะมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40 - 44 องศาเซลเซียสโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ โดยในเดือนนี้คาดว่าปริมาณฝนส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ ในเดือนเมษายนมีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและ เรือกสวนไร่นาได้ แต่ปริมาณฝนที่ตกอาจจะไม่เพียงพอต่อการเพิ่มน้ำในการอุปโภคและบริโภครวมทั้งการใช้น้ำทางด้านเกษตรกรรม ประชาชนจึงควรวางแผนการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่แรงซ้ำซาก นอกจากนี้ ในบางช่วงสภาพอากาศจะแห้งมาก และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่างๆในระยะนี้ ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนเมษายนมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน(พายุไซโคลน) โดยมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ ค่อนไปทางตะวันออก และเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งจะทำให้ภาคเหนือภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น จึงควรติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศประจำวัน จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป.//
 
6 เมษายน 2559 , 07:40 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา