ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ออกประกาศให้พื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษช่วงสงกรานต์ ห้ามจำหน่าย ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  
    รวมทั้ง การตั้งเวที ใช้เครื่องเสียงที่ผิดกฎหมาย พร้อมจะดำเนินการกับผู้แต่งกายล่อแหลม ประพฤติอนาจาร ขัดต่อประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการประธานประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 5 ของประเทศ ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ในปีนี้จึงตั้งเป้าลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลง โดยประกาศให้สงกรานต์เชียงใหม่ต้องปลอดภัย ไร้แอลกอฮอลล์ ซึ่งจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด และเนื่องจากปีนี้เป็นปีครบรอบ 720 ปีของการสร้างเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 12 เมษายน จึงกำชับให้เข้มงวดตรวจจับ และเฝ้าระวัง การกระทำที่ขัดต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาไทย ในลักษณะอนาจาร โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ จากกรณี โดม ปกรณ์ ลัม ศิลปินชื่อดัง ได้มาขออนุญาตจัดคอนเสิร์ตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่เป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปนั้น ทางผู้จัดได้ติดต่อขออนุญาตสรรพสามิตในการจัดจำหน่ายสุราชั่วคราวซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่สรรพสามิตจังหวัดสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม พื้นที่จัดแสดงคอนเสิร์ต ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถือเป็นสถานที่ราชการ ที่มีข้อยกเว้นเป็นพิเศษ หากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่ได้อนุญาตเป็นข้อยกเว้น ก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ เก็บป้ายโฆษณาที่ใช้โลโกของจังหวัดเป็นผู้ร่วมจัดออกทั้งหมดแล้ว เสียง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในตอนท้ายว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ 3 ฉบับ กำหนดให้พื้นที่รอบคูเมืองเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ห้ามจำหน่าย และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด รวมถึงให้เข้มงวดการตั้งเวทีแสดง การใช้เครื่องเสียง และติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โดยได้ตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ที่วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.//
 
6 เมษายน 2559 , 09:02 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา