จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”

  
    จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีครบรอบสถาปนา นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 720 ปี จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่อ “2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมฉลองตลอดเดือนเมษายน โดยวันที่ 10 เมษายน 2559 พิธีทำบุญฉลองสมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11-12 เมษายน 2559 พิธี “ยอสวย ไหว้สา พญามังราย” สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ วันที่ 13 - 15 เมษายน 2559 งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2559 และวันที่ 17 เมษายน 2559 พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังการแสดงนิทรรศการ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2559 มีกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สา ปูจาพระธาตุและพระเจ้า 9 พระองค์” ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงใหม่ โดยมีการอัญเชิญพระธาตุและพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างรู้คุณค่าของน้ำ รดน้ำแบบประเพณีดั้งเดิม ในลักษณะของการประพรมน้ำ และร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และการอู้กำเมือง ตลอดเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอัตลักษณ์ เป็นศิลปะ ขนบธรรมเนียมและเป็นวัฒนธรรมของล้านนา
 
7 เมษายน 2559 , 21:25 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย