ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมเต็มที่ในการรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจงจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมเต็มที่รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เข้มงวดทุกมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย ด้านการอำนวยความสะดวก และด้านการบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย สำนักงานชนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” บริการตรวจความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่สถานตรวจสภาพเอกชนและตัวแทนจำหน่ายรถ ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ และยังมีการตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดิน และสายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจวหาสารเสพติดในตัวพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ด้านการอำนวยความสะดวก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถติดต่อสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมรถเสริมให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และด้านการบังคับใช้กฎหมาย ได้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งทุกมาตรการจะดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
 
7 เมษายน 2559 , 21:31 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย