เทศบาลนครเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ยังไม่พบอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ที่เป็นอันตราย และจะเข้มงวดเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ในพื้นที่รอบคู่เมืองเชียงใหม่ตามประกาศจังหวัด

  
     วันที่ 7 เมษายน 2559 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายปืนฉีดน้ำและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ตามร้านค้าในย่านตลาดวโรรส ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าปืนฉีดน้ำและอุปกรณ์เล่นน้ำที่วางจำหน่ายอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่พบมีการวางจำหน่ายอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ขณะที่การดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำรอบคูเมืองในช่วงสงกรานต์ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดต่างๆ แล้ว เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งทั่วเมืองด้วย โดยจะเข้มงวดเกี่ยวกับการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งหากพบว่ามีการแต่งกายที่ล่อแหลมลามกอนาจาร หากตรวจสอบพบจะดำเนินการลงโทษทันที พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายพื้นเมืองและเล่นน้ำช่วยกันอย่างประหยัดเพื่อชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามด้วย.//
 
8 เมษายน 2559 , 07:12 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา