รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย Canopy Walks เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบแล้ง และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามเรือนยอดไม้ ที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่

  
     วันที่ 7 เม.ย.2559 เวลา 18.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย Canopy Walks ระยะทางประมาณ 400 เมตร ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร ที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชม ได้รับความรู้คู่ความเพลิดเพลิน เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าดิบแล้ง และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามเรือนยอดไม้ได้อย่างใกล้ชิด โครงสร้างของทางเดินเรือนยอดไม้นี้ทำจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจากสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้มุ่งมั่นพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกับสวนพฤกษศาสตร์สากลทั้งในเอเชีย อัฟริกา และยุโรป มีการค้นพบพืชสกุลใหม่และชนิดพันธุ์ใหม่ของโลกอีกกว่า 40 ชนิด ปัจจุบัน หอพรรณไม้ขององค์การสวนพกษศาสตร์ มีตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อใช้ในการอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์กว่า 70,000 ตัวอย่าง นับเป็นหอพรรณไม้ที่ใหญ่เป็นลำดับ 3 ของประเทศ มีความร่วมมือด้านกีฏวิทยากับ British Museum ประเทศอังกฤษ ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์แมลงที่ได้มาตรฐานที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้ทำการรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงไว้กว่า 100,000 ตัวอย่าง นอกจากนี้ ยังได้วิจัยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา โครงการคืนกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยสู่ถิ่นกำเนิด ที่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เป็นตัวอย่างอันดีของความสำเร็จที่ได้รับจากการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากป่าธรรมชาติ งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ขิง-ข่า ซึ่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ และมีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์แหล่งใหญ่ของโลก การวิจัยด้านพฤกษเคมีกับพืชสกุลมหาหงส์ 3 ชนิด จนได้วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากมหาหงส์อย่างครบวงจร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Day & Night Cream” และ “Facial Serum” และผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการบวมของผิวหนัง การพัฒนา Mobile Application ที่ชื่อว่า “Botany4thai” เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการ แก่นักศึกษาและประชาชน ในการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ นานาชนิด และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งสามารถ download ลงใน smart phone หรือ iPad ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
8 เมษายน 2559 , 07:58 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา