รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกปลอดภัย เทศกาล สงกรานต์ ปี 2559 พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวงชนบท จึงจัดให้มีหน่วยบริการประชาชนและชุดเคลื่อนที่เร็ว หรือชุดตรวจการในทุกจังหวัด คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งตรวจสภาพทางหลวงชนบทอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 8 - 18 เมษายน 2559
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้สงกรานต์ปีนี้ เป็นสงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร
 
8 เมษายน 2559 , 16:13 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย