นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ยืนยันมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับดี ใช้เล่นสงกรานต์ได้ และยังได้ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เล่นน้ำสงกรานต์แบบประหยัดและปลอดภัย

  
    วันที่ 8 เม.ย.59 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำในคูเมือง บริเวณแจ่งศรีภูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และเตรียมน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ให้มีความพร้อม เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมากทุกปี โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการฉีดน้ำผสมสารคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำรอบคูเมือง โดยกล่าวว่า คุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ขณะนี้สามารถเล่นสงกรานต์ได้โดยไม่เป็นอันตราย แต่ขอร้องให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เล่นน้ำเล่นเทศกาลอย่างประหยัด อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศให้พื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมในการเล่นสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ห้ามดื่ม และ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่โดยรอบคูเมืองเชียงใหม่โดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามจำหน่ายถังน้ำที่มีขนาดเกิน 10 ลิตรขึ้นไป และอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อลดการใช้น้ำ และไม่ให้มีการเล่นน้ำที่ไม่รุนแรง.//
 
9 เมษายน 2559 , 06:40 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา