จังหวัดเชียงใหม่รวมพลังทุกภาคส่วน “คืนน้ำใส ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า” เพื่อร่วมฉลอง2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำที่เป็นหนึ่งใน 9 ชัยมงคลของจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดชัยศรีภูมิ์ และบริเวณท่าน้ำแม่ข่า

  
     วันที่ 8 เม.ย.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชนในชุมชนริมคลองแม่ข่า กลุ่มพลเมืองจิตอาสารักแม่ข่า ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีไหว้สาน้ำแม่ข่า ไชยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการ “คืนน้ำใส ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า” เพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี ที่วัดชัยศรีภูมิ์ และบริเวณท่าน้ำแม่ข่า (ช่วงแจ่งศรีภูมิ์ – ถนนรัตนโกสินทร์) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่ข่าที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมานาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การแก้ไขฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่ข่า ปรับภูมิทัศน์ และระบบนิเวศน์ธรรมชาติ รวมทั้งฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมสายน้ำแม่ข่า เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มพลเมืองจิตอาสารักษ์แม่ข่า ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา และประชาชนในชุมชนที่มีจิตอาสาร่วมกันดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูกิจกรรมฟื้นฟูคลองแม่ข่าตลอดทั้งปี ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2559 ให้ฟื้นคืนกับมาภายใน 9 เดือน เนื่องจากคลองแม่ข่ามีความสำคัญในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 9 ชัยมงคลที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่
 
9 เมษายน 2559 , 06:49 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา