สกู๊ปพิเศษ...“2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่” ยิ่งใหญ่ อลังการ ในงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ วันที่ 10 - 15 เมษยน นี้

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กลายเป็นศูนย์การท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และชาวต่างชาติต่างปรารถนาที่จะได้มาสัมผัสความงดงามของดินแดนแห่งนี้ โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีอายุครอบ 720 ปีของการก่อตั้งเมือง จึงกำหนดได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงเทศกาลงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ดินแดนแห่งอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรือง ด้วยประวัติศาสน์ที่ยืนยาวมานานนับ 720 ปี นครแห่งนี้ ได้สั่งสมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่น จากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความโดดเด่นและสวยงามของธรรมชาติ จนได้รับการขนานนามว่า “กุหลาบงามของเมืองไทย” นับตั้งแต่ พญามังราย ร่วมกับพระสหาย คือ พญางำเมือง และพญาร่วง หรือ พ่อขุนรามคำแหง ร่วมกันสถาปนา “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ขึ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 1839 และนครแห่งนี้ได้เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ภายใต้ชื่อ “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2559 เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับการสืบสานตำนาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลก โดยปีนี้เป็นมีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน ในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 720 รูป บริเวณถนนท่าแพ ในช่วงเย็น พิธีสวดอุปปาตะสันติ ทางเมืองเหนือเรียกว่า “มหาสันติงหลวง” ที่ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวล้านนาชาวไทยตลอดจนชาวโลกทั้งมวล วันที่ 11 เมษายน จะมีการฟ้อนเล็บ โดยให้ผู้รำมากถึง 720 คน ที่เป็นชาวเชียงใหม่ ผู้มีจิตศรัทธาจาก 25 อำเภอ นำโดยเจ้านายฝ่ายเหนือ เพื่อสักการะสามกษัตริย์ผู้สถาปนาเมืองเชียงใหม่ วันที่ 12 เมษายน ช่วงเช้า จะมีพิธียอสวย ไหว้สาพระยามังราย พิธีสักการะตามธรรมเนียมล้านนาไทย ช่วงบ่าย ขบวนแห่ “เจ็ดร้อยซาววัสสา น้อมคารวะปูชา ตนเจ้าพญาเมืองพิงค์” สะท้อนพิธีกรรมทางด้านความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา และการอนุรักษ์-สืบสานมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ตั้งขบวนแห่ ที่พุทธสถาน ไปจนถึงสถานที่จัดงาน ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และในช่วงเย็น ปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาของการแสดงแสง-สี-เสียง อิงประวัติศาสตร์ ชุด “แสงพิสุทธิ์แห่งพิงค์นคร” วันที่ 13 เมษายน การประกวดขบวนแม่ญิงถีบรถถีบกางจ้องล้านนาไทย ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ออกมาให้ประชาชนสักการะปีละครั้ง รวมทั้ง การประกวดเทพี – เทพบุตรสงกรานต์ นอกจากนี้ ในวันที่ 14 เมษายน ชาวเชียงใหม่ยังได้ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหรีและขนทรายเข้าวัด วันที่ 15 เมษายน ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุและพ่อเมืองเชียงใหม่ และวันที่ 17 เมษายน พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในความเป็นอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ นครอันเป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน..//
 
9 เมษายน 2559 , 07:50 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา