สวนโตโยต้าเฉลิมพระเกียรติในงานราชพฤกษ์ 2549 สาธิตกระบวนการผลิตข้าวกล้อง พร้อมหุงให้ชิมกับน้ำพริกสี่ภาค โดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายตามธรรมชาติทำภาชนะใส่อาหารให้นักท่องเที่ยวชิม

  
     ที่สวนโตโยต้าเฉลิมพระเกียรติ ภายในสวนองค์กร ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ได้จัดให้มีการสาธิตการผลิตข้าวสารอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกข้าวในแปลง จนถึงการกะเทาะเปลือกข้าว ทำเป็นข้าวกล้อง จนกระทั่งเป็นข้าวขัดสีเพื่อการบริโภค นางสาวสุปราณี จี้มูล เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำส่วนสาธิตการกะเทาะเปลือกข้าวกล่าวว่า กระบวนการผลิตข้าวกล้องไม่ต้องใช้พลังงานมากเท่ากับข้าวขัดสี อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภค เพราะมีวิตามินและสารอาหารครบถ้วน อีกทั้งยังมีจมูกข้าวอันเป็นเหมือนแหล่งรวมสารอาหารของข้าวทั้งเมล็ด และยังมีกากใยที่ช่วยสำหรับการขับถ่าย โดยที่สวนโตโยต้ามีการหุงข้าวกล้องให้นักท่องเที่ยวได้ชิมพร้อมกับน้ำพริกสี่ภาค คือน้ำพริกอ่อง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกกุ้งเสียบ และน้ำพริกสวรรค์ นอกจากนี้ภาชนะสำหรับใส่ข้าวกล้องนั้นยังเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช้อนทำจากมันสำปะหลังขณะที่จานทำจากชานอ้อย ซึ่งจะไม่เป็นการเพิ่มปริมาณขยะ เพราะวัสดุทั้งสองชนิดสามารถย่อยทำปุ๋ยหมักได้ด้วย
 
28 ธันวาคม 2549 , 15:59 น. , อ่าน 1300  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่