จังหวัดเชียงใหม่ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

  
    หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และในบางพื้นที่เกิดพายุลูกเห็บ บ้านเรือนและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง รวมทั้งพายุลูกเห็บ ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รถยนต์ของประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลได้รับความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีพายุลูกเห็บตกเกิดขึ้น รวมทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่อีกหลายพื้นที่ ที่มีพายุลูกเห็บ ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในตัวเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเร่งระดมแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ฉีกขาด และล้มขวางพื้นผิวจราจร
สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด อยู่ระหว่างการสำรวจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในครั้งนี้ มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และกำแพงเพชร กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 
9 เมษายน 2559 , 16:39 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย