จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง เฉลิมฉลอง 60 รอบนักษัตร 720 เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ "2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 เมืองเชียงใหม่" โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมจำนวนมาก
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งบทสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง เป็นคัมภีร์ภาษาบาลีของล้านนาไทยที่มีอายุมากกว่า 600 ปี มีบทสวดทั้งหมด 271 คาถา เป็นการสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม เหตุร้าย หรือสิ่งที่กระทบกระเทือนต่างๆ เพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นดี โดยในบทสวดมีการกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งที่มีมาในอดีต ปัจจุบัน และจะมีในอนาคต ตลอดจนถึงท่านที่ทรงคุณ อำนาจ ทรงฤทธิ์ ในทางที่ดีอื่น ๆ เช่น เทวดา อินทร์ พรหม ยักษ์ นาค คนธรรพ์ ครุฑ อสูร เป็นต้น เพื่อขอความเป็นมงคล ความสงบ ความสวัสดี ความไม่มีโรค ชัยชนะ อายุ และขอความคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเภทภัยนานัปการ ซึ่งอานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้สวดหรือผู้ฟังอุปปาตะสันติ ย่อมชนะเหตุร้ายทั้งปวง และมีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณทั้งปวง
 
10 เมษายน 2559 , 20:03 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย