จังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องวินัยจราจร เมาแล้วขับ จับยึดรถ ตามคำสั่ง คสช.

  
    วันนี้ (11 เม.ย.59) นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานและทุกอำเภอเน้นย้ำ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากปีที่แล้ว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยใช้แนวทางประชารัฐในการบูรณาการทำงานร่วมกัน ตั้งด่านตรวจชุมชน 1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ จำนวน 2066 ด่าน ด่านตรวจบูรณาการอีก 50 จุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว 42 ชุด ให้เข้มงวดมาตรการ 10 รสขม โดยเรียกตรวจยานพาหนะ จับกุม และยึดรถ ผู้ที่เมาแล้วขับ ตามคำสั่ง คสช.อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้เข้มงวดกับรถสาธารณะ รถรับจ้าง และรถสี่ล้อแดง เพื่อไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต เตรียมช่องทางพิเศษ ทางเสี่ยง ทางลัด พร้อมกับป้ายแนะนำตลอดเส้นทางเสี่ยงสายสำคัญ อีกทั้งยังได้ตั้งคณะทำงานดูแลเส้นทางถนนขึ้นดอย 4 ดอย ได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยคำ ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขางเป็นกรณีพิเศษ ห้ามารถโดยสารขนาดใหญ่ใช้เส้นทางขึ้นดอยดังกล่าว โดยจะมีรถรับ-ส่งในชุมชน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว..
 
11 เมษายน 2559 , 22:00 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา