จังหวัดเชียงใหม่ระดมช่างฟ้อนเล็บ จากทั่วทุกอำเภอ 720 คน ฟ้อนเล็บ ถวายสักการะดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย์ ผู้ร่วมสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 720 ปี

  
    วันนี้ (11 เม.ย.59) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ นำประชาชนจากชุมชนต่างๆ และนักเรียนนักศึกษา ทั้งที่เป็นช่างฟ้อน และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 720 คน ที่มาจาก 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน ฟ้อนเล็บ ถวายบูรพกษัตริย์ ผู้สถาปนาเมืองเชียงใหม่ ในโอกาสฉลองสมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการแสดงครั้งสำคัญ ที่ใช้ผู้แสดงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การฟ้อนเล็บของเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์นาฏศิลป์ล้านนาสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ สำหรับการฟ้อนเล็บ ถือเป็นเอกลักษณ์ด้านการแสดงของชาวล้านนา มักจะแสดงในโอกาสพิเศษ เพื่อต้อนรับแขกสำคัญที่มาเยือน หรือ ฟ้อนสมโภชในทางพุทธศาสนา ท่าเดินของผู้ฟ้อนเล็บ เลียนแบบมาจากการเยื้องย่างของช้าง แต่เดิมการฟ้อนเล็บไม่มีท่ารำเฉพาะแน่นอน กระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดปรับปรุงแก้ไขให้สวยงาม มีท่ารำเฉพาะที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะมีอายุครบ 720 ปี ในวันที่ 12 เมษายน โดยได้จัดฉลองสมโภชยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน พร้อมกับงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือ สงกรานต์เชียงใหม่ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก.//
 
11 เมษายน 2559 , 22:07 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา