จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน “เทศกาลหัตถกรรมล้านนา 2559 : Amazing เหนือ Fair 2016” เพื่อยกระดับการตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรม ที่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน ที่สองฝั่งคลอง ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (สทกจ.ชม) ได้จัดงาน “เทศกาลหัตถกรรมล้านนา 2559 : Amazing เหนือ Fair 2016” ตามนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจัดหวัดให้ได้มาตรฐาน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมในกลุ่มจัดหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการบ้านถวายมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าหัตถกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยัง เชิญชวนผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ จำนวน 60 ราย พร้อมจัดการแสดงพื้นบ้านล้านนา การประกวดเจดีย์ทราย สาธิตประเพณีสงกรานต์ที่ถูกต้องของไทยไปสู่สายตานักท่องเที่ยวอีกด้วย.//
 
12 เมษายน 2559 , 15:57 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา