จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดวงกลองตึ่งโนง ส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จัดการประกวดวงกลองตึ่งโนง เฉลิมฉลอง 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่
ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดวงกลองตึ่งโนง ส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ทำนุบำรุงรากเหง้า ของดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ให้มีการสืบทอด และพัฒนาอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ และสังคมไทย โดยมีวงกลองตึ่งโนง เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ 11 คณะด้วยกัน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยวงกลองที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดประกวดวงกลองตึ่งโนง ในครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อสืบสานศิลปินพื้นบ้าน เยาวชนรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้สนใจ ให้อนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านไม่ให้สูญหาย ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์
กลองแอว หรือ กลองตึ่งโนง เป็นชื่อที่เรียกตามเสียงเมื่อประโคมร่วมกับฆ้องใหญ่สลับกับฆ้องหุ่ย และเครื่องดนตรีอื่น ๆ ได้แก่ ฉาบใหญ่ กลองตะหลดปด แนหลวง และแนหน้อย การประสมวงเครื่องตีและ เครื่องเป่าดังกล่าว เรียกวงตึ่งนง หรือ ตึ่งนง โดยฟังเสียงกลองแอวเป็นเสียง “ตึ่ง” และเสียงฆ้องโหย้ง ฆ้อง อุ้ย เป็นเสียง “นง” หรือ “โนง” มักใช้ในงานบุญนอกจากจะตีกลองแอวเป็นมหรสพแล้ว ยังเชื่อว่าเสียงกลองจะช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทชกต่อยอันเป็นเหตุการณ์ที่พระญามารบันดาลให้เกิด
 
12 เมษายน 2559 , 18:54 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย