ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ร่วมรณรงค์ให้เล่นสงกรานต์อย่างประหยัดน้ำ
ที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา ในโอกาส 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยมีการแสดงฟ้อนเล็บของกลุ่มผู้สูงอายุจากโรงเรียนชราบาล เทศบาลเมืองแม่เหียะ และชุมชนรอบสนามบิน การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองของกลุ่มเยาวชน การสาธิตตัดตุงไส้หมู ซึ่งเป็นตุงที่ใช้ปักกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการตั้งจุดสรงน้ำพระ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัด
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการให้บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเต็มที่ เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินปกติเฉลี่ยวันละ 184 เที่ยวบิน ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ประมาณร้อยละ 7 โดยสายการบินในประเทศมีการเพิ่มเที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2559 จำนวน 8 เที่ยวบิน ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
12 เมษายน 2559 , 18:56 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย